SEX OG SAMLIV

Jeg har i mit arbejde som sexolog og parterapeut erfaret, at sex fortsat er et stærkt tabuiseret samtaleemne i dagens Danmark. Det er for mange særdeles vanskeligt at tale om sex og erotik, hvilket i yderste konsekvens kan føre til at sexlivet bliver mangelfuldt eller helt ophører. 

Men der kan være mange andre grunde til, at sexlivet ikke fungerer.

Her de hyppigste årsager:

 • uærlighed
 • dårligt forhold til sig selv
 • manglende eller ringe kommunikation (bl.a. om sex)
 • manglende tid (prioritering af hinanden)
 • når man forventer, at ansvaret for et velfungerende forhold, ligger hos den anden
 • manglende respekt, accept og anerkendelse
 • manglende forståelse for og accept af hinandens verdener
 • manglende nysgerrighed på hinanden
 • for meget kontrol
 • manglende nærhed
 • manglende nærvær
 • manglende ømhed og intimitet
 • uafstemte forventninger
 • forskellige værdigrundlag
 • udeblivelse/manglende orgasme
 • afhængighed af stemningsændrende stoffer såsom alkohol, hash, kokain, amfetamin etc….
 • afhængighed af porno
 • utroskab

Rækken af årsager er endeløs og unik fra par til par, men uanset hvad årsagerne er, er det vigtigt at reagere, hvis vi ønsker at bevare forholdet. I hvert fald hvis vi ønsker et harmonisk og ligeværdigt forhold, hvor både sex- og samliv fungerer optimalt.

MÆND OG KVINDER  -  SEX VS. ANERKENDELSE

I sexologkredse har jeg oplevet en tendens til, at generalisere og kategorisere, når vi taler om mænds og kvinders forskellighed.

Kort sagt har jeg erfaret, at den generelle opfattelse når vi eksempelvis taler følelser er, at mænd ikke lader sig styre af deres følelser og derfor er humørstabile, og at kvinder let lader sig påvirke af deres følelser, og derfor er humørsvingende.

Ligeledes hævdes det, at mænd vil have anerkendelse og sex, og kvinder vil have nærvær og kærlighed. Det kan udmærket være sådan, men er det ikke nødvendigvis.

Jeg er af den opfattelse, at virkeligheden er meget mere kompleks og mangfoldig. Vi er som individer forskellige. Hvert menneske og hvert par er unikt. Hvert menneske har sin egen/sine egne historier, og skal forstås ud fra denne/disse.

Læs mere Om Kærlighed

Ønsker du/I parterapi, individuel terapi eller sexologisk rådgivning?