HVORNÅR TERAPI

Hvornår terapi?

 

Ganske kort:

Hvis du er i tvivl om, hvad du VIL, og ikke ved, hvad du skal GØRE!

Hvis du/I lever livet i frygt, og ikke i kærlighed!

Eller generelt mistrives.

 

***

 

Jeg er parterapeut, psykoterapeut og sexolog

– ikke tryllekunstner!!

 

Fra tid til anden har jeg par og individuelle, der opsøger mig i håbet om, at jeg lige – med et knips – kan “fixe” de problemer, der har tårnet sig op. Det kan jeg som regel ikke.

At løse eller opløse problemer er en proces, der kræver arbejde for den enkelte, og som gerne skal udmønte sig i varig forandring, og i nye måder at anskue - og være i - livet på. Varigheden af terapiforløbet afhænger af, hvor og hvordan man er i livet her og nu. Og, ikke mindst, om man er parat til at handle i forhold til sin situation. For det kræver høj grad af indsats at skabe forandring.

Desværre er vi tilbøjelige til at udsætte at søge hjælp til sidste øjeblik. Vi venter til problemerne har accelereret og nået et niveau, så vi enten befinder os i – eller nærmer os – krise, skilsmisse, opgivelse.

Mange lever et liv i frygt for ikke at være god nok, i frygt for at være alene, i frygt for at miste, i frygt for at være forkert, i frygt for ikke at være tilstrækkelig, i frygt for ikke at være attraktiv nok, i frygt for ikke at være smuk nok eller lækker nok, i frygt for at stå ved sig selv, i frygt for hvad andre tænker og mener (om dig), i frygt for.....(fyld selv ind).

At leve et liv i frygt og smerte er ikke tilfredsstillende.

Om Kærlighed (Læs mere)

At leve et liv i kærlighed, forståelse og tillid er tilfredsstillende. Et liv i kærlighed bygger på kærlighed i og til os selv, og kærlighed og tillid til vores medmennesker.

Vi er kærlighed. Den udspringer fra vores essens. Vi er født med evnen til at mærke og give kærlighed. Helt uden at skulle præstere. Bare være.

Det lyder så enkelt, og det er det så sandelig ikke. Det ved jeg godt.

For vi har i vores opvækst været i forbindelse med rigtig mange mennesker, først og fremmest vores primærpersoner, men også bedsteforældre, onkler, tanter, pædagoger, lærere etc., som har påvirket os, og har været med til at danne os. Og som ofte, uden at ville det, har bragt os væk fra det, som oprindeligt var os. Så vejen tilbage til os selv og til kærligheden, er oftest forbundet med forhindringer. Bl.a. destruktive mønstre, som ikke lige forandres fra den ene dag til den anden. Men hvad er første lille skridt i den rigtige retning? Og hvordan skal der handles i forhold til dette? Så er udviklingen i gang.

Afvikling af gamle mønstre tager tid, men det er muligt at forandre sig. Hvis man vil. Ansvaret ligger hos os selv. Vilje og handling er vejen til det gode liv.

***

Her er flere konkrete eksempler på, hvornår det er en fordel at søge hjælp:

 • hvis du er i tvivl om, hvad du VIL, og derfor ikke ved, hvad du skal GØRE
 • hvis du ikke tager ansvar for dine følelser og behov
 • hvis du ikke er tro mod dig selv, og gang på gang lader andre overskride dine grænser
 • hvis du ikke føler dig anerkendt, værdsat og imødekommet i parforholdet, i de nære relationer eller på jobbet
 • hvis du forventer, at andre gætter dine behov og opfylder dem
 • hvis du påtager dig roller i samværet med andre
 • hvis du er i misbrug/afhængighed
 • hvis selvværdet er væk, og du ikke føler dig værdifuld
 • hvis kærligheden og/eller erotikken ikke blomstrer
 • hvis der er problemer med seksualiteten generelt
 • hvis kommunikationen ikke fungerer
 • hvis du føler dig magtesløs, og lader andre sætte dagsordenen
 • hvis du føler dig afvist, og lukker af
 • hvis du er angst for at miste partner eller andre relationer

(fyld selv ind)

***

Vi er langt hen ad vejen selv ansvarlige for, hvordan vores liv former sig.

Ønsker du/I hjælp til at komme videre? Så kontakt mig endelig!

Terapisessionerne hos mig, foregår i et åbent, kærligt og diskret miljø.
Hjertelig velkommen!

Læs mere Hvordan, Hvornår og Hvorfor forandring

Ønsker du/I parterapi, individuel terapi eller sexologisk rådgivning?