HVORNÅR TERAPI

Hvornår terapi?

Ganske kort: Hvis du/I lever livet i frygt, og ikke i kærlighed! Eller generelt mistrives.

 

Jeg er parterapeut, psykoterapeut og sexolog

– ikke tryllekunstner!!

 

Fra tid til anden har jeg par og individuelle, der opsøger mig i håbet om, at jeg lige – med et knips – kan “fixe” de problemer, der har tårnet sig op. Det kan jeg som regel ikke.

At løse eller opløse problemer er en proces, der kræver arbejde for den enkelte, og som gerne skal udmønte sig i varig forandring, og i nye måder at anskue livet på. Varigheden af terapiforløbet afhænger af, hvor og hvordan man er i livet her og nu.

Desværre er vi tilbøjelige til at udsætte at søge hjælp til sidste øjeblik. Vi venter til problemerne har accelereret og nået et niveau, så vi enten befinder os i – eller nærmer os – krise, skilsmisse og i værste fald opgivelse. Vi har forsømt undervejs at stille os selv spørgsmålene: Er dette godt for mig? Eller: Er dette skidt for mig? Og hvis det er skidt, så handle i forhold til situationen.

Mange lever et liv i frygt for ikke at være god nok, i frygt for at være alene, i frygt for at miste, i frygt for at være forkert, i frygt for ikke at være tilstrækkelig, i frygt for ikke at være attraktiv nok, i frygt for ikke at være smuk nok eller lækker nok, i frygt for at stå ved sig selv, i frygt for hvad andre tænker og mener (om dig), i frygt for.....(fyld selv ind).

At leve et liv i frygt og smerte er ikke tilfredsstillende.

Om Kærlighed (Læs mere)

At leve et liv i kærlighed og tillid er tilfredsstillende. Et liv i kærlighed bygger på kærlighed i og til os selv, og kærlighed og tillid til vores medmennesker. Vi er kærlighed. Den udspringer fra vores essens. Vi er født med evnen til at mærke og give kærlighed. Helt uden at skulle præstere. Bare være.

Det lyder så enkelt, og det er det så sandelig ikke. Det ved jeg godt.

For vi har i vores opvækst været i forbindelse med rigtig mange mennesker, først og fremmest vores primærpersoner, men også onkler, tanter, pædagoger, lærere etc., som har påvirket os, og har været med til at danne os. Og som, uden at ville det, har bragt os væk fra det, som oprindeligt var os. Så vejen tilbage til os selv og til kærligheden, er oftest forbundet med forhindringer, og destruktive mønstre, som ikke lige forandres fra den ene dag til den anden. Men hvad er første lille skridt i den rigtige retning?

Udvikling - og afvikling af gamle mønstre tager tid, men det er muligt at forandre sig. Hvis man vil. Ansvaret ligger hos os selv.

Et godt spørgsmål at stille sig selv, hvis noget mærkes forkert: Gør jeg dette af kærlighed eller af frygt?

Og hvis svaret oftest er: Af frygt. Og det kniber med at komme videre, så er tiden måske inde til at handle og søge hjælp.

***

Her er flere konkrete eksempler på, hvornår det er en fordel at søge hjælp:

 • når du i levet liv, undlader at udtrykke følelser
 • når du ikke selv er i stand til, eller har det fornødne overskud til at løse problemerne, og derfor lader stå til
 • når du ikke tager ansvar for, at få opfyldt dine behov
 • når du ikke tager ansvaret for dine følelser
 • når du ikke er tro mod dig selv, og gang på gang lader andre overskride dine grænser
 • når du ikke føler dig anerkendt, værdsat og imødekommet i parforholdet, i de nære relationer eller på jobbet
 • når du forventer, at andre gætter dine behov og opfylder dem
 • når du påtager dig roller i samværet med andre
 • når du er i misbrug
 • når selvværdet er væk, og du ikke føler dig værdifuld
 • når kærligheden ikke blomstrer
 • når erotikken ikke blomstrer
 • når der er problemer med seksualiteten generelt
 • når kommunikationen ikke fungerer
 • når du føler dig magtesløs, og lader andre sætte dagsordenen
 • når du føler dig afvist, og lukker af
 • når du er angst for at miste partner eller andre relationer

(fyld selv ind)

***

Vi er langt hen ad vejen selv ansvarlige for, hvordan vores liv former sig.

Ønsker du/I hjælp til at komme videre? Så kontakt mig endelig!

Terapisessionerne hos mig, foregår i et åbent, kærligt og diskret miljø.
Hjertelig velkommen!

Læs mere Hvordan, Hvornår og Hvorfor forandring

Ønsker du/I parterapi, individuel terapi eller sexologisk rådgivning?