SEX OG SAMLIV

Sex og samliv

Jeg har i mit arbejde som sexolog og parterapeut erfaret, at sex fortsat er et stærkt tabuiseret samtaleemne i dagens Danmark. Det er for mange særdeles vanskeligt at tale om sex og erotik, hvilket i yderste konsekvens kan føre til, at sexlivet bliver mangelfuldt eller helt ophører.

Men der kan være mange andre grunde til, at sexlivet ikke fungerer.

Her nogle af de hyppigste årsager:

 • uærlighed (når man ikke viser, hvem man er)
 • dårligt forhold til sig selv (når man ikke har taget ansvar for egen udvikling, og er i stand til at udtrykke følelser, længsler og behov)
 • lavt eller manglende selvværd
 • ringe evne til at løse konflikter
 • manglende eller ringe kommunikation (der bliver ikke lyttet og forstået, og samtaler ender med at man skændes og/eller lukker af)
 • forholdet opleves glædesløst
 • manglende tid (prioritering af hinanden)
 • når man forventer, at ansvaret for et velfungerende forhold, ligger hos den anden
 • manglende respekt, accept og anerkendelse
 • manglende forståelse for og accept af hinandens verdener
 • manglende nysgerrighed på hinanden
 • for meget kontrol
 • manglende nærhed
 • manglende nærvær
 • manglende ømhed og intimitet
 • uafstemte forventninger
 • forskellige værdigrundlag
 • udeblivelse af/manglende orgasme
 • afhængighed af stemningsændrende stoffer såsom alkohol, hash, kokain, amfetamin etc….
 • afhængighed af porno
 • utroskab

Rækken af årsager er endeløs og unik fra par til par og fra person til person. Men uanset hvad årsagerne er, er det vigtigt at reagere, når noget mærkes forkert. I hvert fald hvis vi ønsker et harmonisk og ligeværdigt forhold, hvor både sex- og samliv fungerer til begges tilfredshed.

Mænds og kvinders FORSKELLIGHED i sex og samliv?  

I sexologkredse har jeg oplevet en tendens til, at der generaliseres og kategoriseres, når der tales om mænds og kvinders forskellighed.

Kort sagt har jeg erfaret, at den generelle opfattelse når der eksempelvis tales følelser, er, at mænd ikke lader sig styre af deres følelser, og derfor er humørstabile, og at kvinder let lader sig påvirke af deres følelser, og derfor er humørsvingende. Ligeledes hævdes det, at mænd ønsker anerkendelse og sex, og kvinder ønsker nærvær og kærlighed. Det kan udmærket være sådan, men er det ikke nødvendigvis, hvilket jeg ofte og gerne har diskuteret.

Jeg er af den opfattelse, at virkeligheden er meget mere kompleks og mangfoldig. Vi er som individer forskellige. Hvert menneske og hvert par er unikt. Hvert menneske har sin egen/sine egne historier, og skal forstås ud fra denne/disse.

Vi er ikke født til at være på den ene eller den anden kønsbestemte måde, men har i vores opvækst haft kulturelle og sociale påvirkninger, der har lært os at være på en bestemt måde, for at passe ind. Og som oftest er det en måde, der ikke helt er i overensstemmelse med, hvem vi virkelig er, og inderst inde ønsker at  være. Så er vi ikke tilfredse, med måden vi har lært at være i livet på, er der kun een vej, og det er selv at tage ansvaret for udvikling og forandring.

Læs mere Hvordan, Hvornår og Hvorfor forandring        Om Kærlighed 

 

 

 

Ønsker du/I parterapi, individuel terapi eller sexologisk rådgivning?